Łódź (Florentino/Flo and Fermina/Fer)

Post Reply
User avatar
bozena Isia
Posts: 126
Joined: 03 Feb 2022, 21:52

Re: Łódź (Florentino/Flo and Fermina/Fer)

Post by bozena Isia »

I didn't know. Thank you very much Marika!
User avatar
bozena Isia
Posts: 126
Joined: 03 Feb 2022, 21:52

Re: Łódź (Florentino/Flo and Fermina/Fer)

Post by bozena Isia »

21 września/ 21 September
09:30 na patyczku, po prawej stronie gniazda siedzi rudzik / 09:30 The European robin is sitting on a stick, on the right side of the nest
Image
09:40 Kos na grubym konarze i Bogatka w gnieździe. / The common blackbird on the bough and the great tit in the nest.


Od 13:38 mali GOŚCIE w gniazdku🐦 - Gromadka Bogatek / The great tits visiting the nest🥰

User avatar
bozena Isia
Posts: 126
Joined: 03 Feb 2022, 21:52

Re: Łódź (Florentino/Flo and Fermina/Fer)

Post by bozena Isia »

24 września/ 24 September
11:31 Ponowna wizyta Bogatek, jedna zainteresowała się kamera The Great tits (Parus major) are visiting again. One of them became interested in the camera. :lol:Rysx nagrał tę samą sikorkę w zwolnionym tempie i zauważył że pokazała się na kamerce aż 2 razy
Rysx recorded the same great tit in slow motion and noticed that it appeared on the camera twice.
User avatar
bozena Isia
Posts: 126
Joined: 03 Feb 2022, 21:52

Re: Łódź (Florentino/Flo and Fermina/Fer)

Post by bozena Isia »

25 września/ 25 September
Jastrząb z wizytą / Visit of the northern goshawk (Accipiter gentilis)
Filmik Rysx z przylotu / Video by Rysx showing arrival

Kilka chwil przed odlotem i sam odlot / A few moments before departure and the departure itself.
User avatar
bozena Isia
Posts: 126
Joined: 03 Feb 2022, 21:52

Re: Łódź (Florentino/Flo and Fermina/Fer)

Post by bozena Isia »

27 września/ 27 September
11:11 W gnieździe Kowalik i po chwili bogatka / The Eurasian nuthatch (Sitta europaea) and the great tit (Parus major) visiting the nest
Post Reply

Return to “POLAND”